API Kullanımı

otoendeks.com servislerini kullanmak isteyen geliştiriciler, sağladığımız API’lar aracılığıyla kendi uygulamalarına servislerimizi entegre edebilirler. API’larımızı kullanmak için tek yapmanız gereken contact@otoendeks.com adresine email atmanız ve kayıt olmanız.

 

Örnek API Kullanım Kodları

Python

Token Alımı:

import requests

import json

creds = {“username”:”<otoendeks tarafından sağlanan username>”, “password”:”otoendeks tarafından sağlanan password”}

response = requests.post(‘http://api.otoendeks.com/login’, data=json.dumps(creds), headers={‘Content-Type’:’application/json’})

token = response.json()[“access_token”]

Metod Çağrımı

response = requests.get(‘http://api.otoendeks.com/markalar/’, headers={‘Authorization’:’Bearer ‘ + token}).json()

Java

Token Alımı:

import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

import java.io.OutputStream;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.net.MalformedURLException;

import java.net.URL;

public static void main(String[] args) throws IOException {

try {

URL url = new URL(“http://api.otoendeks.com/login”);

HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

conn.setDoOutput(true);

conn.setRequestMethod(“POST”);

conn.setRequestProperty(“Content-Type”, “application/json”);

String input = “{\”username\”:\”otoendeks tarafından sağlanan username\”,\”password\”:\”otoendeks tarafından sağlanan password\”}”;

OutputStream os = conn.getOutputStream();

os.write(input.getBytes());

os.flush();

if (conn.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK) {

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(

(conn.getInputStream())));

String output;

System.out.println(“Output from Server …. \n”);

while ((output = br.readLine()) != null) {

System.out.println(output);

}

}

conn.disconnect();

} catch (MalformedURLException e) {

e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

Metod Çağrımı

import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

import java.io.OutputStream;

import java.net.HttpURLConnection;

import java.net.MalformedURLException;

import java.net.URL;

public static void main(String[] args) throws IOException {

try {

URL url = new URL(“http://api.otoendeks.com/markalar”);

HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

conn.setRequestMethod(“GET”);

conn.setRequestProperty(“Accept”, “application/json”);

conn.setRequestProperty(“Authorization”, “Bearer <Token alımı metodundan dönen token değeri>”);

if (conn.getResponseCode() != 200) {

throw new RuntimeException(“Failed : HTTP error code : “

+ conn.getResponseCode());

}

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(

(conn.getInputStream())));

String output;

System.out.println(“Output from Server …. \n”);

while ((output = br.readLine()) != null) {

System.out.println(output);

}

conn.disconnect();

} catch (MalformedURLException e) {

e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

C#
Token Alımı ve Metod Çağrımı:
System.Net.Http.HttpClient client = new System.Net.Http.HttpClient();
client.BaseAddress = new Uri(“http://api.otoendeks.com/“);
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue(“application/json”));
string data = “{\”username\”:\”otoendeks tarafından sağlanan username\”, \”password\”:\”otoendeks tarafından sağlanan password\”}”;
HttpResponseMessage response = client.PostAsync(“login”, new StringContent(data, Encoding.UTF8, “application/json”)).Result;
string responseJson = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
string token = JObject.Parse(responseJson)[“access_token”].ToString();
client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue(“Bearer”, token);
response = client.GetAsync(“http://api.otoendeks.com/markalar“).Result;
string markalar = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;

PHP

Token Alımı:

<?php

$url = “http://api.otoendeks.com/login”;

$curl = curl_init($url);

curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);

curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, “{\”username\”: \”otoendeks tarafından sağlanan username\”, \”password\”: \”otoendeks tarafından sağlanan password\”}”);

curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(‘Content-Type: application/json’));

$result = curl_exec($curl);

if(!$result){die(“Connection Failure”);}

curl_close($curl);

var_dump($result);

?>

Metod Çağrımı:

<?php

$url = “http://api.otoendeks.com/markalar”;

$curl = curl_init($url);

curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, “GET”);

curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(‘Authorization: Bearer <token alım metodundan dönen token değeri>’));

$result = curl_exec($curl);

if(!$result){die(“Connection Failure”);}

curl_close($curl);

var_dump($result);

?>

CURL

Token Alımı ve Metod Çağrımı

command promptan aşağodaki komutlar çalıştırılır.

curl -H “Content-Type: application/json” -X POST -d ‘{“username”:”otoendeks tarafından sağlanan username”,”password”:”otoendeks tarafından sağlanan password”}’ http://api.otoendeks.com/login

export ACCESS=<Login metodundan donen token_value>

curl -H “Authorization: Bearer $ACCESS” http://api.otoendeks.com/markalar

 

Örnek URL Kullanımı Açıklama
api.otoendeks.com/markalar Marka listesini, make_id ve make_name olarak döner
api.otoendeks.com/markalar/2012 Belirli bir yıldaki marka listesini döner, örnek url 2012 yılındaki markaları döner
api.otoendeks.com/modeller/5 Belirli bir markanın modellerini döner, örnek url 5 numaralı marka yani Volkswagen altındaki modelleri döner
api.otoendeks.com/modeller/5/2012 Belirli bir markanın belirli bir yıldaki modellerini döner, örnek url 5 numaralı marka yani Volkswagen altında 2012 yılındaki modelleri döner
api.otoendeks.com/model-yillari/5/5008 Belirli bir marka ve modelin hangi yıllarda üretimde olduğunu döner. Örnek url Volkswage marka, Golf Modeli için yıl aralığını döner. 5:Volkswagen, 5008:Golf
api.otoendeks.com/yakit-vites-kasa-detay/1 Sistemdeki yakıt türlerini ve ID’lerini döner
api.otoendeks.com/yakit-vites-kasa-detay/2 Sistemdeki vites türlerini ve ID’lerini döner
api.otoendeks.com/yakit-vites-kasa-detay/3 Sistemdeki kasa tiplerini ve ID’lerini döner
api.otoendeks.com/yakit-vites-kasa/5008/2012 Belirli bir Marka,Model ve yıldaki bir aracın Yakıt,Vites,Kasa Tipi türlerini döner. Örnek Volkswagen, Golf, 2012 araçlar için sonuçları döner
api.otoendeks.com/detay-liste/5008/2012/1002/2001/3002/ Belirli bir Marka,Model, Yıl, Yakıt Türü, Vites Türü ve Kasa Tipindeki tüm araçları doner. Örnek, Volkswagen, Golf, 2012, Dizel, Manuel, Hatchback 5 Kapı araç listesini döner
api.otoendeks.com/otoendeks-degeri/5008092/2012/105000/ Belirli bir aracın, belirli bir yıldaki ve kilometredeki otoendeks değerini döner. Örnek, Volkswagen Golf 1.6 TDI COMFORTLINE (105 hp) aracın 2012 modelinin 105000 kilometredeki otoendeks değerini döner
api.otoendeks.com/kasko-degeri/5008092/2012/ Belirli bir aracın, belirli bir yıldaki modelinin kasko değerini döner. Örnek, Volkswagen Golf 1.6 TDI COMFORTLINE (105 hp) aracın 2012 modelinin kasko değerini döner